Darbiniekam izmaksāts bēru pabalsts 250 eiro apmērā sakarā ar viņa radinieka nāvi. Pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas  obligātajām iemaksām. Ja uzņēmumam atskaišu periods ir viens mēnesis, kurā mēnesī ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis – mēnesī, kad pabalsts izmaksāts?