Latvijas juridiskā persona izsniegusi aizdevumu Krievijas Federācijas uzņēmumam. Paredzēts, ka Krievijas uzņēmums par saņemto aizdevumu maksā ikmēneša procentus, par kuriem tiek izrakstīti rēķini. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā protokolu” (Likums) 11.panta nosacījumiem Krievijas uzņēmums, veicot procentu samaksu, no tā ietur un nomaksā savā valstī ienākuma nodokli 10% apmērā. Kā būtu jāgrāmato saņemtie procentu maksājumi, no kuriem ieturēts nodoklis? Rēķins ir izrakstīts, piemēram, 21020,55 RUB, bet bankas kontā ieskaitīti 18918,50 RUB (ieturēti 10% - 2102,05 RUB) Kā šādi darījumi jāparāda uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā?