Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, saņem subsīdijas lauksaimniecībai. Uzņēmumam ir nesadalītā peļņa 8000 eiro apmērā par 2018. gadu. Peļņa par 2019. gadu ir 1000 eiro. 2020. gada novembrī saņemtas subsīdijas 6000 eiro apmērā. Nolemts sadalīt dividendes 5000 eiro apmērā un izmaksāt 2020. gada novembrī. Vai pareizi, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas 18. rindā uzrāda 50% no summas, kas saņemta subsīdiju veidā, proti, – 3000 eiro, kas samazina UIN par izmaksātajām dividendēm?