Uzņēmumam "X" 2014.gadā radies debitoru parāds (debitors - Latvijā reģistrēts uzņēmums "Y"). Uzņēmumam "Y" uzsākts maksātnespējas process, līdz ar to uzņēmums "X" pieteicās kreditoru prasījumu sarakstā, un debitora parāds tiek norakstīts kontā "Šaubīgie debitori". 2016.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem uzņēmums "Y" ir likvidēts. Vai 2016.gadā uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā apliekamo ienākumu samazināšanai uzņēmums "X" var norādīt visu parāda summu vai tikai 50% no tās?