SIA pārdod sava uzņēmuma kustamos un nekustamos īpašumus. Par iegūto naudu tiks būvēts identisks uzņēmums (degvielas uzpildes stacija) citā vietā. Vai šādā gadījumā ir paredzēta uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaide?