Kā piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) dividendēm, ja mātes sabiedrība tās ir saņēmusi no meitas sabiedrības par peļņas sadali pirms 2017.gada un izmaksā dalībniekam (fiziskai personai, rezidentam) arī pēc 2019.gada? Mātes sabiedrībai ir nesadalītā peļņa, kas radusies no meitas sabiedrības dividendēm par 2016.gadu. Tās tiek plānots izmaksāt dalībniekam gan 2019.gadā, gan arī pēc tam. Meitas sabiedrības 2016.gada peļņa sadalīta 2017.gadā un 2017.gada peļņa sadalīta 2018.gadā.