Tuvojas kalendāra gada beigas, kas lielākajai daļai uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāju ir arī finanšu gada beigas. Tas nozīmē, ka jāgatavo “lielā” deklarācija, kurā jāiekļauj tie ar UIN apliekamie objekti, kas nebija jāuzrāda ikmēneša deklarācijās.