Jautājums ir par zemnieku saimniecības (ZS) peļņas, kas gūta līdz 2017. gada 31. decembrim, sadali dividendēm pielīdzinātās izmaksās. ZS, uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāja, ir palikusi liela nesadalītā peļņa līdz 2017. gada 31. decembrim. Vai ir iespēja sākt sadalīt peļņu, kas gūta no 2018. gada, piemērojot UIN atlaidi par saņemtajām subsīdijām? Ministru kabineta noteikumu Nr. 677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi" 122. punktā minēts, ka Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. punkts attiecas arī uz dividendēm pielīdzinātajām izmaksām.