Uzņēmums ir saņēmis soda kvīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, bet šo pārkāpumu ir izdarījis cita uzņēmuma darbinieks. Uzņēmums soda naudas apmērā izraksta rēķinu vainīgā darbinieka uzņēmumam. Kuram šādā situācijā jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) – mūsu uzņēmumam, vainīgajam uzņēmumam vai arī abiem?