Lūdzu izskaidrot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 12. panta 1. daļas 3. punkta pielietojumu. Tieši skaidrojumu terminiem "taksācijas periods" un "pārskata gada sadalāmajās dividendes"?  Vai uzņēmums var pielietot šo punktu ja:

  • ziedojums tiek veikts 2022. gada maijā;
  • lēmums par dividenžu sadali tiek pieņemts 2022. gada novembrī;
  • dividendes, sākot ar 2018. gadu, nav bijušas aprēķinātas, un 2022. gada sadalāmās dividendes būs no 2018. gada peļņas;
  • kura mēneša uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā būs jāuzrāda UIN samazinājums par ziedojumu?