Sakiet, lūdzu, vai varu iekļaut sabiedrības ar ierobežotu atbildību saimnieciskās darbības izdevumos vai  reprezentācijas izdevumos šādus darījumus:

  • iegādāta dāvanu karte no bērnu veikala 30 eiro vērtībā ar mērķi to dāvināt ilggadējam klientam (klients – juridiska persona, bet dāvanas saņēmējs – tās valdes loceklis), sveicot ar bērniņa piedzimšanu;
  • iegādāta dāvanu karte no "Wolt" 30 eiro vērtībā ar mērķi to dāvināt ilggadējam klientam (klients - juridiska persona, bet dāvanas saņēmējs – tās valdes loceklis) braucienu iegādei?

Kā pareizi grāmatvedībā uzskaitīt šos izdevumus? Un vai par šādiem izdevumiem ir jānomaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)?

Analizējot lasītāja situāciju par dāvanu kartēm, sākumā ir jāizvērtē, vai minēti izdevumi varētu tikt klasificēti kā reklāmas izdevumi. Konkrētajos gadījumos – nē, jo dāvanu karšu pasniegšana neveicinās preču vai pakalpojumu pieaugumu, nav arī reklāmas kampaņa, kuras ietvaros tiktu pasniegtas dāvanu kartes, un jāņem vērā, ka šīs dāvanu kartes nepieder dāvinātājam, bet tās ir citu sabiedrību dāvanu kartes.