Plānotās nodokļu reformas ietvaros visvairāk mainīsies uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošana, un, iespējams, jau no 2018.gada stāsies spēkā jauns Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (UIN likums).

Jaunais UIN modelis ir t.s. uz naudas plūsmu bāzētais nodokļa modelis, atbilstoši kuram UIN maksāšana ir piesaistīta uzņēmuma peļņas sadalei, nevis tiek veikta, pamatojoties uz konkrēta gada finanšu rezultātu. To dēvē arī par Igaunijas modeli. Tomēr, salīdzinot ar kaimiņvalstī jau 15 gadus spēkā esošo sistēmu, potenciālais Latvijas modelis ir papildināts ar tik daudzām niansēm, ka atšķirības ir pārāk ievērojamas, lai tos vispār salīdzinātu.