SIA 2018.gadā saņēma dividendes no meitas uzņēmuma Baltkrievijā, un tika saņemta izziņa no Baltkrievijas nodokļu administrācijas par peļņas nodokļa samaksu ar likmi 10%. Vai Latvijas sabiedrība var izmaksāt dividendes savam īpašniekam (fiziskai personai), neieturot uzņēmumu ienākuma nodokli saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 6.panta 1.daļu, ja izmaksas valstī jau ir ieturēts nodoklis?