Līdz 2017.gada 1.janvārim ir izsniegti bezprocentu aizdevumi meitas sabiedrībai. Vai ir nepieciešams noteikt darījuma cenu (vērtību), kā tas būtu, ja darījums notiktu starp nesaistītām personām? Iepriekšējos gados tika piemērota pēc statistikas datiem noteiktā iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme. Kādu koeficientu izmantot 2018.gadā?