Lai gan jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (UIN likums) stāsies spēkā tikai 01.01.2018., daudzi steidz to pētīt jau tagad, lai saprastu, kādas vēl atšķirības paredzētas papildus tam, ka turpmāk nodokli maksāsim 20% apmērā līdzšinējo 15% vietā, kā arī kādas deklarācijas un cik bieži būs jāiesniedz.

Tā kā dienas gaismā vēl nav nākuši Ministru kabineta (MK) noteikumi par pareizu jaunā UIN likuma normu piemērošanu, tad, lai labāk izprastu jauno likumu, ielūkojos likumprojekta anotācijā.

UIN jaunā koncepcija

Pašlaik uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) maksā par uzņēmuma kopējo peļņu, savukārt saskaņā ar jauno koncepciju UIN maksās tikai no sadalītās peļņas daļas, t.i., izmaksām, kas neveicina uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstību. Kā norādīts likumprojekta anotācijā, galvenais šo izmaiņu mērķis ir stimulēt privātos uzņēmumus nesadalīt uzņēmuma peļņu dividendēs, bet gan reinvestēt to uzņēmuma attīstībā. Valdība cer, ka UIN maksājuma pārnešana no uzņēmumu saņemtās peļņas uz sadalāmo peļņas daļu ļaus pilnībā kompensēt Eiropas fondu un programmu finansējuma izbeigšanos Latvijas projektiem, jo palielināsies Latvijas uzņēmumu investīciju aktivitāte un ārvalstu tiešo investīciju apjoms.