Kā zināms, no 01.01.2018. būtiski mainīsies uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķina koncepcija, tādēļ, aizpildot nodokļa deklarāciju par 2017.gadu, ir jāzina, kā tajā ietvertā informācija var ietekmēt turpmāko UIN aprēķinu un līdz ar to arī budžetā maksājamo vai nemaksājamo summu.

01.01.2018. spēkā stāsies jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (Likums). Lai gan vēl nav pieņemti Likuma normu piemērošanu skaidrojošie Ministru kabineta (MK) noteikumi, tomēr ir ļoti svarīgi jau tagad rūpīgi izlasīt Likuma pārejas noteikumus.

Jaunās Likuma normas attiecināmas uz aktīviem, saistībām, ieņēmumiem un izmaksām, kas radīsies pēc 01.01.2018., tādēļ atsevišķiem posteņiem būs nepieciešama uzskaite par summām līdz 01.01.2018. un pēc 01.01.2018. (piemēram, nesadalītās peļņas uzskaitei, kas aplūkota turpinājumā). Tāpat jānorāda, ka korekcijām par periodu līdz 31.12.2017. varētu būt jāpiemēro koeficienti, lai saskaņotu ar UIN apliekamo bāzi. Līdz šim UIN aprēķināja no apliekamā ienākuma pēc korekcijām, savukārt turpmāk par ar UIN apliekamo bāzi uzskatīs neto summu, kurai jāuzrēķina UIN (piemērojot koeficientu).