Neskaidrība ir par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas 6.5.1. rindu “Darījumu, kas pārskatā gadā veikti ar saistītām personām, kopējā vērtības summa”. Vai šajā rindā tiek uzrādītas arī saistīto pušu izmaksātās dividendes, palielinātais pamatkapitāls un cesijas?