Latvijas uzņēmumam "A" ir debitora – uzņēmuma "B" – parāds 50 000 eiro apmērā. Uzņēmums "B" nepildīja savas saistības, un 2019. gadā uzņēmums "A" šim parādam ir izveidojis 100% uzkrājumus kā nedrošam debitora parādam. 2021. gadā uzņēmums "A" pārdod debitora parādu citam Latvijas uzņēmumam "C" par 1000 eiro. Uzņēmums "A" (cedents) un uzņēmums "C" (cesionārs) nav saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 18. punkta izpratnē. Vai darījuma starpība 49 000 eiro (50 000 - 1000) apmērā ir apliekama ar uzņēmuma ienākuma nodokli (UIN) cedenta "A" grāmatvedībā un atspoguļojama UIN deklarācijā? Saskaņā ar kuru Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) pantu? Vai šī darījuma starpība nav uzskatāma par neatgūto nedrošo debitora parādu uzņēmuma "A" grāmatvedībā saskaņā ar UIN likuma 9. pantu? Kā pareizi grāmatot šo darījumu uzņēmuma "A" un uzņēmuma "C" grāmatvedībā?