Jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) projekts, kas apspriests, rakstīts un vairākkārt mainīts, ir pieņemts un stāsies spēkā no 01.01.2018. Šobrīd tajā iestrādātie pamatprincipi vairs nemainīsies, un, lai arī notiek darbs pie piemērošanas noteikumu sagatavošanas, kas paskaidrotu jauno normu lietošanu praksē, uzņēmumi var jau pavisam konkrēti sākt izvērtēt, kas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) jomā būs citādi jau pēc dažiem mēnešiem.

Šajā un turpmākajos 3 rakstos izskatīsim galvenos jaunā UIN likuma principus, un vispirms – par ikmēneša nodokļa deklarācijām un atšķirībām tādos sen ierastos jēdzienos kā ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas un reprezentācijas izdevumi.