Ja Latvijas SIA iegādājas Eiropas Savienības (ES) regulētajā tirgū (biržā) ārvalstu obligācijas, vai saņemtie kupona ienākumi ir ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekams ienākums?