Mēs esam reklāmas aģentūra, kas klientiem rīko konkursus, reklāmas kampaņas, kuru ietvaros mums ir jāiegādājas balvas, piemēram, dāvanu kartes (vairums gadījumos) citos uzņēmumos. Vēlos noskaidrot, kā grāmatvedībā jānorāda šīs izmaksas, jo, manuprāt, šīs izmaksas ir 100% saistītas ar uzņēmuma saimniecisko darbību un nebūtu jāapliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli.