Uzņēmumam ir debitora parāds par 2017.gadu 44 000 eiro apmērā. Ir izveidots uzkrājums. 2018.gada decembrī šis uzņēmums tika likvidēts (pabeigts maksātnespējas process). Ja decembra mēnesī nav tik liela uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) bāze, lai iekļautu 75% no 44 000 eiro, vai atlikumu var iekļaut nākamajās UIN deklarācijās? Pēc lasītāju komentāriem, kuros tika norādīts cits skaidrojums, vērsāmies ar šo jautājumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID), un tagad atbilde ir papildināta ar VID skaidrojumu.