Par kādām izmaksām jāsniedz pārskats Uzņēmuma ienākuma nodokļa izziņa par izmaksām saistītiem uzņēmumiem (MK noteikumu Nr.556 Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.556) 17.pielikums)? Konkrēti - vai par izsniegtajiem aizdevumiem uzņēmuma īpašniekiem ir jāsniedz šāda izziņa un jāietur nodoklis izmaksas brīdī, un paralēli, kā līdz šim, jāsniedz uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) gada deklarācijas 2.pielikums, un jākoriģē apliekamais ienākums par darījuma vērtību starpību?