2019. gada oktobrī Valsts ieņēmumu dienests publicējis uzziņu par uzņēmumu ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu dividendēm, kuras izmaksā no peļņas, kas radusies no meitas uzņēmuma pārdošanas. Izskatīsim to!