Viens no būtiskākajiem nodokļu stimuliem un nodokļu optimizācijas iespējām, kurus paredz Latvijas likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (UIN likums) (14. un 14.1 pants), ir taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu koriģēšanas rezultātā radušos zaudējumu pārnešana uz turpmākiem taksācijas periodiem vai uzņēmumu grupām. Lai gan šāds nodokļa stimuls Latvijas likumā ir paredzēts jau sen, tomēr nodokļu maksātāji ne vienmēr izmanto visas likumā piedāvātās iespējas.