Saskaroties ar ziedojumu jautājumu, grāmatvedim ir nepieciešams saprast, vai darījumi ir noformēti atbilstoši likumdošanas prasībām un vai uzņēmumam ir tiesības izmantot likuma Par uzņēmuma ienākuma nodokli (likums par UIN) 20.¹ pantā minētās nodokļu atlaides. Lai noteiktu potenciāli iegūstamo uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atlaidi, nepieciešami samērā precīzi prognozējami nodokļu aprēķini, kas visvairāk interesē pašu nodokļa maksātāju - uzņēmēju.