Iznomātājs (fiziska persona – paziņotās saimnieciskās darbības veicējs) iznomā telpu citai fiziskai personai, kas tajā veic savu saimniecisko darbību. Līgumā noteikts, ka telpu nomas maksa ir 100 eiro mēnesī. Iznomātājs maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli 10% apmērā no nomas maksas. Savukārt nomnieks veic komunālos maksājumus un maksā nekustamā īpašuma nodokli. Vai nomniekam kā saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums no nomas maksas ieturēt nodokli 10% apmērā un pārskaitīt to valsts budžetā? Vai nodokli 10% apmērā jāietur arī no komunālajiem maksājumiem?