Zemnieku saimniecība (ZS) kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja. Tā nodarbina trīs darbiniekus. Koplīguma tai nav. ZS īpašnieks vēlas iepriecināt savus darbiniekus, piemēram, Ziemassvētkos sarīkojot svētku pusdienas visam darba kolektīvam. Vai šo pusdienu izmaksas var attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem, ja plānots, ka to apmērs nepārsniegs 5% no iepriekšējā gada bruto algām? Vai tās būs jāapliek ar algas nodokļiem?

Atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta 4.daļai ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos netiek ieskaitīti izdevumi, kas saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (UIN likums) tiek uzskatīti par ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem.