Šajā publikācijā aplūkošu, kas ir mikrouzņēmuma darbinieki, kas ir tā īpašnieks, kas ir mikrouzņēmuma darbinieka un īpašnieka ienākums, kā arī kādi nodokļi tiek piemēroti šim ienākumam.

Mikrouzņēmuma darbinieki

Individuālais komersants (IK) vai saimnieciskās darbības veicējs var reģistrēties kā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, ja darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par 5. Darbinieku skaitā neiekļauj personu, kas darba attiecību laikā atrodas prombūtnē, kā arī no darba atstādinātus darbiniekus. Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) izpratnē "atrasties prombūtnē" nozīmē atrasties jebkāda veida apmaksātā vai neapmaksātā atvaļinājumā vai saņemt slimības pabalstu un par šo periodu nesaņemt ienākumu no mikrouzņēmuma.

Atbilstoši MUN likumam mikrouzņēmuma darbinieks ir:

  • fiziskā persona, kuru uz darba līguma pamata nodarbina mikrouzņēmums;
  • mikrouzņēmuma īpašnieks – IK vai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrējies saimnieciskās darbības veicējs;
  • prokūrists.

Tādējādi mikrouzņēmumā uz darba līguma nodarbināto personu maksimālais skaits var būt 4, ja neviens darbinieks neatrodas prombūtnē.

Fiziskā persona ir tiesīga izvēlēties maksāt MUN, ja ievēroti MUN likumā noteiktie ierobežojumi, proti:

  • mikrouzņēmuma darbinieka (tajā skaitā īpašnieka) ienākums nepārsniedz 720 EUR mēnesī;
  • mikrouzņēmums ir rakstveidā vienojies ar visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem (izņemot īpašnieku) par MUN piemērošanu, kuru kā atsevišķu noteikumu var ietvert darba līgumā (darba līguma paraugu skat. šīs publikācijas pielikumā).

Darbinieki nav fiziskās personas, ar kurām ir noslēgti cita veida līgumi, piemēram, autora, uzņēmuma vai graudniecības līgums.