Nodokļu reformas ietvaros šī gada 1.janvārī stājās spēkā izmaiņas, kas būtiski ietekmē arī pašnodarbinātos un viņu ienākumam piemērojamos nodokļus. Ne mazums jautājumu ir par 5% sociālajām iemaksām pensiju apdrošināšanai, tāpēc šoreiz skaidrosim, kam jāveic šīs iemaksas un kā aprēķināt summu, no kuras tās veicamas.

2018.gadā pašnodarbinātajiem papildus valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) vismaz no minimālā iemaksu objekta (430 EUR) jāaprēķina un jāveic maksājums pensiju apdrošināšanai – ne mazāk kā 5% apmērā no pārējiem ienākumiem. Līdz ar to arī pašnodarbinātajiem, kas iepriekš varēja nemaksāt VSAOI, jo ienākumi bija nelieli un nepārsniedza minimālo iemaksu objektu, jāveic 5% maksājums un jāiesniedz Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka VSAOI (Ministru kabineta noteikumu Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 4.pielikums).

Arī pašnodarbinātais, kas vienlaikus ir darba ņēmējs citā uzņēmumā, kur no viņa darba algas maksā nodokļus, nav atbrīvots no pašnodarbinātā VSAOI, jo viņam tāpat jāaprēķina 5% iemaksas pensiju apdrošināšanai. Papildu iemaksas pensiju apdrošināšanai jāveic arī pensijas vecumu sasniegušiem pašnodarbinātajiem.