Sākot ar 2021. gada 1. jūliju spēkā ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.4 panta 4. daļā noteikts, ka minimālās sociālās iemaksas neveic par personām, kurām ir tiesības saņemt vecuma pensiju.

Ja fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – ir pensionārs un ja viņa gūtie ienākumi mēnesī pārsniedz 500 eiro, vai šai personai ir jāmaksā tikai 10% VSAOI pensiju apdrošināšanai no minimālo VSAOI objekta 500 eiro apmērā? Attiecīgi arī par fizisku personu – saimnieciskās darbības veicēju, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju. Vai arī uz viņu attiecas tikai 10% VSAOI pensiju apdrošināšanai?