Turpinot portālā aizsākto tēmu par darba līguma uz noteiktu laiku tiesisko raksturu, autore šajā rakstā analizēs tiesiskos aspektus gadījumos, kad atsevišķas iekšējas izmaiņas uzņēmumos skar darbinieku, ar kuru noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku. Galvenā uzmanība tiks pievērsta tādiem darba līgumiem, kas noslēgti uz noteiktu laiku, pamatojoties uz Darba likuma (DL) 44.panta 1.daļas 3.punktu. Minētā DL norma regulē promesoša vai no darba atstādināta darbinieka aizvietošanu, kā arī tāda darbinieka aizvietošanu, kura pastāvīgā darba vieta kļuvusi brīva līdz brīdim, kad tiks pieņemts darbā jauns darbinieks.