Darbinieks (students) strādā summēto darba laiku dažas dienas mēnesī pa dažām stundām. Ir nostrādājis 4 mēnešus, un bruto alga kopā par šiem mēnešiem ir Ls 244. Kā aprēķināt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu? Vai pareizi būs, ja kompensāciju aprēķinām, vidējo darba algu dalot ar  vidējo darba dienu skaitu mēnesī un reizinot ar kompensējamo atvaļinājuma dienu skaitu?