Ir virkne uzņēmumu, kuros darba specifikas dēļ darbinieki nedrīkst pamest savu darba vietu pusdienu un citos pārtraukumos. Vai laiks, kas pavadīts šādos pārtraukumos, uzskatāms par darba vai atpūtas laiku? No atbildes uz šo jautājumu ir atkarīgs, vai par šo laiku ir jāmaksā darba samaksa.

Ja darbiniekiem (visbiežāk tādēļ, ka jābūt gataviem pēkšņi veikt steidzamus uzdevumus, kā arī atsevišķās situācijās drošības apsvērumu dēļ) pusdienu pārtraukums ir jāpavada noteiktā vietā, piemēram, uzņēmuma telpās, nenoliedzami, šādi noteikumi ierobežo darbinieka rīcības brīvību. Turklāt, ja šis pārtraukums tiek uzskatīts par darba laiku, kopējais dienas darba laiks palielinās un var pārsniegt 8 stundas, līdz ar to (normālā darba laika gadījumā) faktiski katru dienu darbinieks tiek nodarbināts virsstundu darbā. Tas nozīmē, ka darba devējam ir pienākums apmaksāt virsstundu darbu, kā arī saņemt darbinieka piekrišanu virsstundu darba veikšanai.