Ekonomiskā krīze valstī pagājušajā gadā piespieda ierēdņus sakārtot daudzus jautājumus, jo valsts iestādēm bija jāstrādā un jāveic uzdotās funkcijas ierobežota finansējuma apstākļos, un tas skāra arī valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību. Tika izstrādāts likums "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā", ar kuru tika samazināts pieejamais finansējuma apjoms valsts un pašvaldību institūciju atlīdzības izmaksai par 15%, amatpersonām un darbiniekiem tika aizliegts izmaksāt jebkādas prēmijas, atvaļinājuma pabalstus, tika samazināts pabalstu apmērs u.tml.