Vai līgums (pakalpojuma vai preču piegādes) 2 komercsabiedrību starpā ir obligāts? Ja jā, tad kāds ir tā tiesiskais regulējums? Vai ir kādas nozares un / vai summas ierobežojumi, kuru gadījumā līgumi ir obligāti?