Autoratlīdzību jautājums joprojām ir gan autoru (kuri mēģina ielauzīties jaunajā sistēmā), gan grāmatvežu (kuri jau rēķina pa jaunam) dienaskārtībā, jo nodokļu reformas kontekstā arī šeit vērojamas izmaiņas. Tāpēc ir īstais brīdis salikt pa plauktiņiem, kas īsti ir autora līgums un kādos gadījumos tas slēdzams.

Praksē nereti par autordarbu izstrādi slēdz nevis autora līgumu, bet uzņēmuma vai darba līgumu. Pusēm, kas šādus līgumus slēdz, ne vienmēr ir skaidrs, kad jāslēdz tieši autora līgums, bet kad – cita veida līgums. Kas ir autora līgums, kāds ir tam piemērojamais regulējums, kad tas slēdzams, un kādi nodokļi jāpiemēro autoratlīdzībai?