Būvniekiem nereti un ne bez pamata pārmet daudzas problēmas, tostarp lielo ēnu ekonomikas īpatsvaru, ietaupīšanu uz kvalitāti, nekvalificēta darbaspēka piesaistīšanu utt. Nu šī nozare atkal nonākusi arī valstsvīru redzeslokā, tāpēc tapis veids, kā kaut nedaudz šo situāciju uzlabot. Proti, 23.11.2016. Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN), ar kuriem ieviesta galvenā būvdarbu veicēja līdzatbildība par apakšuzņēmēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI). Jaunā kārtība stāsies spēkā 01.07.2017.