Ar ko atšķiras drošs elektroniskais paraksts no parasta elektroniskā paraksta? Kāds izskatās elektroniskais paraksts? Vai rēķinam ir juridisks spēks, ja rēķinā ir norādīts, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, bet piegādātājs to atsūta papīra formā? Meklējam atbildes!