Šī publikācija ir paredzēta uzņēmumu galvenajiem grāmatvežiem un finanšu vadītājiem, kas plāno pārskatīt transfertcenu dokumentāciju, ņemot vērā esošo Valsts ieņēmumu dienesta (VID) praksi un atbalstītos risinājumus uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) risku mazināšanā. Autors izsaka pateicību VID ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei, VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes vadībai un kompetentajām VID ierēdnēm transfertcenu jomā par atbalstu šīs publikācijas tapšanā.

Statistika un VID prakses attīstība

Kā norāda VID, transfertcenu risku analīzei ir pakļauti visi UIN maksātāji, kuri veic darījumus ar saistītām personām. Pārbaudēm tiek izraudzīti tie uzņēmumi, kuriem konstatēti transfertcenu dokumentāciju iesniegšanas pārkāpumi un UIN nenomaksa saistībā ar transfertcenām. 

Saskaņā ar VID sniegto statistiku no 2018.gada janvāra līdz 2023.gada jūlijam VID:

  • veica vairāk nekā 50 UIN nomaksas veicināšanas pasākumu, tostarp, tematiskās pārbaudes;
  • veica 14 auditus, no tiem septiņi ir apstrīdēti vai ierosināta tiesvedība. Tikai vienā lietā ir panākta vienošanās tiesvedības laikā, sešos gadījumos audita lēmums ir atstāts spēkā (patlaban viena lieta ir apstrīdēšanas procesā, viena – pārsūdzības procesā);
  • saņemti 21 iesniegums par iepriekšējas vienošanās starp VID un UIN maksātāju par darījuma tirgus cenas noteikšanu: 
    • 18 gadījumos pieņemti lēmumi par procedūras uzsākšanu, bet divos gadījumos lēmumi nav pieņemti;
    • 14 gadījumos noslēgti iepriekšējās vienošanās līgumi ar VID, četros gadījumos pieņemti nelabvēlīgi lēmumi (atteikts uzsākt līguma noslēgšanas procedūru, izbeigta līguma noslēgšanas procedūra, izbeigti iepriekšējās vienošanās līgumi).

Pēc SIA “Sorainen ZAB” rīcībā esošās informācijas 14 no 19 (jeb 74%) pabeigtajām transfertcenu strīdu tiesvedībām, tostarp auditiem pirms 2018.gada (par taksācijas periodiem no 2003.gada līdz 2018.gadam), 64% gadījumu VID ir uzvarējis. Šajos 64% gadījumu strīds ir zaudēts tiesā Latvijas UIN maksātājam par sliktu, tostarp ņemot vērā trūkumus transfertcenu tirgus cenas pamatošanas koncepcijā un izmantotajos datos, kurus izvēlējās Latvijas UIN maksātājs.