2023.gada septembrī Eiropas Komisija publicēja Eiropas Savienības Padomes direktīvas priekšlikumu par transfertcenu noteikšanu. Jaunā direktīva paredz noteikt kopīgu transfertcenu regulējumu Eiropas Savienības valstīs, tādējādi harmonizējot šo nodokļu jomu arī Eiropas Savienības līmenī. Ko direktīvas ieviešana nozīmēs Latvijai?

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kāds ir transfertcenu direktīvas mērķis.
  • Kā tiks ieviests transfertcenu regulējums.
  • Kas mainīsies Latvijai, pieņemot transfertcenu direktīvu.