Uzņēmumu, biznesa asociāciju un nodokļu konsultantu starpā ir manāms nemiers par jaunajām Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izdotajām transfertcenu vadlīnijām, kurās par būtisku pārkāpumu tiek uzskatīta vietējās dokumentācijas nesagatavošana valsts valodā. VID uzskata, ka par šo pārkāpumu drīkst piemērot soda naudu, līdz ar to rodas jautājums – vai tas drīkst tiesiskā kārtā uzlikt soda naudu (piemēram, 0,01 eiro apmērā) par to, ka vietējā dokumentācija nav noformēta latviešu valodā? Meklējam atbildi!

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai VID ir tiesības piemērot soda naudu par svešvalodas pielietojumu vietējās transfertcenu dokumentācijā, ja ārējie normatīvie akti to neparedz.