Valsts ieņēmumu dienests publicējis uzziņu P005-17/17.13/114346, kurā skaidrots, vai nerezidentam ir pienākums iesniegt transfertcenu dokumentāciju par darījumiem ar pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā. Analizējam uzziņu!

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādi darījumi ir attiecināmi uz pastāvīgo pārstāvniecību.
  • Kad uz pastāvīgo pārstāvniecību attiecas vietējās un globālās transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas prasības.