No Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veiktajām transfertcenu dokumentācijas pārbaudēm un auditiem, kas notikuši laika posmā no 2018. līdz 2023.gadam, un praksē gūtajiem pieņēmumiem par faktiskajiem apstākļiem, gūtas atziņas par Latvijā piemēroto transfertcenu praksi. Apskatām, kādas tās ir.

Pakalpojumi zem pašizmaksas ir aizdomīgi

Latvijas komercsabiedrība, kas ir informācijas tehnoloģiju (IT) attīstītājs starptautisku uzņēmumu grupā un uzņemas ierobežotus riskus (galvenokārt – kvalitāte atbilstoši pasūtītāja norādītajām prasībām), vairākus gadus pēc kārtas strādāja ar zaudējumiem, jo ieņēmumi no IT pakalpojumiem, kuri tika sniegti uzņēmumu grupai, nesedza ar IT attīstīšanu saistītās izmaksas.