Līdz šim nevienā likumā Latvijā nebija iekļauta attālinātā darba definīcija, taču 1. jūlijā, stājoties spēkā grozījumiem Darba aizsardzības likumā, tas ir mainījies. Kas ir attālinātais darbs, kā to noformēt, kā veikt darba laika uzskaiti un nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu – atbildes uz pieciem būtiskākajiem jautājumiem šajā publikācijā.