Preventīva rīcība, lai nepieļautu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, ir ne tikai normatīvo aktu prasība, bet arī ētiskas un finansiālas dabas jautājums. No uzņēmēju viedokļa, neapšaubāmi, svarīgākais uzdevums ir peļņas gūšana, tāpēc darba devēji bieži taupa uz darba drošības pasākumiem, pat neievērojot normatīvajos aktos noteiktās minimālās prasības.