Strauji tuvojas vasara, un darba devēji arvien aktīvāk plāno darbinieku atbalsta un saliedēšanas pasākumus gan darbavietās (uzņēmumu teritorijās), gan ārpus tām. Turklāt dažādie pasākumi var notikt gan darba laikā, gan ārpus tā, tādēļ aktuāls kļūst jautājums par darba aizsardzību un darba devēja atbildību šādos pasākumos. Ne viens vien cilvēks ir piedzīvojis, ka uzņēmuma sporta spēles beidzas ar traumu, kas gūta, spēlējot futbolu, basketbolu vai piedaloties roku laušanās sacensībās. Vai tas ir nelaimes gadījums darbā vai tomēr nav?

Vērtējot kopumā, jāsaka: atbilde uz jautājumu par nelaimes gadījumu darbā nav viennozīmīga, jo būtiski atšķiras gan paši pasākumi, gan darba devēju iesaiste, gan pasākuma organizācija un laiks. Šie un vēl citi nozīmīgi faktori ietekmē darba devēja atbildību un līdz ar to arī veicamos pasākumus.