Darba vides riska novērtēšana ir darba aizsardzības sistēmas stūrakmens. Tā ir visu tālāk veicamo pasākumu pamatā. Tikai precīzi un kvalitatīvi novērtējot darba vides riskus, iespējams noteikt, kādi pasākumi jāveic, lai uzlabotu darba vidi, kādas obligātās veselības pārbaudes jāveic, kuri individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto, vai darbinieki jāvakcinē pret kādu infekcijas slimību u.c.