Kā izveidot tādu darba aizsardzības sistēmu, lai to būtu iespējams īstenot dzīvē, tā nemaksātu dārgi un palīdzētu uzlabot produktivitāti, padarot darba vidi ērtāku, nevis traucētu strādāt? Kas jāiekļauj darba aizsardzības instrukcijās, un kā atrast līdzsvaru starp normatīvo aktu prasībām un veselo saprātu?