Līdz šim SIA (kas nav institūcija) rīkojumus par ikgadējo, bezalgas, mācību, paternitātes un bērna kopšanas atvaļinājumu glabāja 5 gadus. Vai atbilstoši Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsarakstam, kurā noteikts, ka rīkojumi par bērna kopšanas atvaļinājumu ir jāglabā 75 gadus, šie rīkojumi jāizdala atsevišķi no pārējiem atvaļinājumu rīkojumiem? Kāds ir juridiskais pamatojums šādam glabāšanas termiņam, ja līdz 2013.gadam minētie rīkojumi netika īpaši izdalīti?